Consentiment de CookiesA Estructuras y obras La Roca Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

També podeu utilizar algunes cookies de tercers analítiques (mida de l'actividad en lloc web, com el número de visites o les pàginas més visitades).

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 363447   |    |  Avís legal
 


ESTRATÈGIA EMPRESARIALTORNAR


POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓEstructuras y Obras la Roca S.L. com a empresa de serveis de construcció en un àmbit local de treball té com a missió: satisfer íntegrament les necessitats dels nostres clients, el compromís constant amb el medi ambient i complir amb el compromís de la prevenció de danys i deteriorament de la salut dels treballadors.
Creiem en la necessitat de millorar el nostre sistema integrat de gestió d’una manera contínua i sistemàtica i de complir amb els requisits legals i reglamentaris aplicables i altres requisits que l’empresa subscrigui.

En conseqüència, hem establert una sèrie de principis bàsics que es descriuen a continuació:

 1. Servei al client amb tracte personalitzat i seguiment de les necessitats d’aquest.
 2. Garantia total en el compliment de terminis de lliurament donats al client.
 3. Treball en equip amb un personal molt especialitzat.
 4. Màxima qualitat de Servei al client.
 5. Col·laboració estreta amb els proveïdors com a garantia de qualitat i estabilitat de productes i preus.
 6. Prevenir i minimitzar la contaminació ambiental generada per les activitats de l’empresa, proposant objectius de reducció d’impacte ambiental negatiu i control dels consums de recursos i energia.
 7. Garantir el compliment de la legislació aplicable a l'organització i al producte i servei, especialment complir els requisits legals aplicables i altres requisits subscrits relacionats amb medi ambient i els perills per a la seguretat i salut en el Treball
 8. Millorar contínuament l'eficàcia del Sistema Integrat de Gestió
 9. Mantenir actualitzada la formació del personal per a la realització de les activitats que li són encomanades i en matèria ambiental i de prevenció de riscos.
 10. Informar a tot el personal de l'organització sobre el funcionament del Sistema d'Integrat de Gestió i fer-los conscients de les seves obligacions individuals en matèria de seguretat i salut en el treball
 11. Involucrar a tots els treballadors en la responsabilitat de la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals i el compromís actiu en la millora de les condicions de treball, incloses les parts interessades i la coordinació d'activitats
 12. Garantir i fomentar la participació, informació, conscienciació, formació i consulta dels treballadors i dels representants dels treballadors, inclosos els treballadors externs
 13. Vetllar per la protecció i la seguretat dels treballadors, així com per la correcta utilització dels mitjans de prevenció i equips propis i aliens.
 14. Proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionades amb el treball
 15. Eliminar els perills i reduir els riscos per a la SST

ISO 9001ISO 14001ISO 45001